Onderzoek naar de toekomst van Population Health Management

11/04/17 08:00

Read More

IMPULS

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

Onderzoek naar de toekomst van Population Health Management

PHM.jpegZiekenhuizen en zorginstellingen gaan steeds bewuster om met patiëntgegevens. Logisch, want het heeft medische én financiële voordelen. Met slimme tools verzamel je op een korte efficiënte manier data, die kan worden gebruikt om klinische resultaten bij te houden. Dit levert weer nieuwe informatie op, bijvoorbeeld over bepaalde bevolkingskenmerken zoals leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. En hoe meer informatie je hebt, hoe beter je een behandeling kunt aanpassen op de patiënt. De Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) heeft onderzoek gedaan naar dit zogeheten Population Health Management (PHM). In hoeverre maken zorginstanties er nou echt gebruik van en waarom? In dit blogartikel bespreek ik enkele opvallende resultaten uit een survey onder 358 Europese zorg (IT) professionals.

Het gebruik van PHM

Hoewel er in de zorg veel aandacht is voor IT-ontwikkelingen zoals het elektronisch patiëntendossier, zijn zorgprofessionals lang niet altijd op de hoogte van PHM en wat ze ermee kunnen. Er is dus sprake van een kenniskloof tussen softwareleveranciers en potentiële gebruikers. Het is dan ook niet zo gek dat één op de drie zorgprofessionals aangeeft dat er nog geen gebruik wordt gemaakt van PHM binnen hun organisatie. Zorginstanties die wel gebruik maken van PHM leggen de focus op verschillende aspecten, in volgorde van veel naar minder voorkomend:

  1. Het managen van chronische ziektes;
  2. Preventieve gezondheidszorg;
  3. Deelname aan/lid van een klinisch geïntegreerd netwerk;
  4. Patiënt centraal zetten in de zorginstelling.

Drijfveren voor het wel of niet gebruiken van PHM

De belangrijkste drijfveren voor het managen van patiëntgegevens zijn het navolgen van de organisatie missie en een betere controle over medische kosten en de zorgkwaliteit en -resultaten. Instanties die nog geen gebruik maken van PHM doen dat vooral omdat ze andere prioriteiten hebben. Een andere redenen om af te zien van PHM is het gebrek aan inzicht in de mogelijkheden en ontbrekende beslissingsbevoegdheid. Hierbij geven de ondervraagden aan dat softwareleveranciers late adoptors’ zouden kunnen overtuigen met een duidelijke waardepropositie en een praktische implementatiestrategie. Zij hebben dus duidelijk behoefte aan een brug over die kenniskloof.

Het gebruik van specialistische PHM oplossingen

Het merendeel van de zorginstanties in dit onderzoek maakt geen gebruik van ingekochte oplossingen voor het structureren van patiëntgegevens. Een reden hiervoor zou het gebrek aan softwareproducten voor PHM kunnen zijn. Organisaties die wel kiezen voor een specialistische oplossing doen dat vooral met het oog op business intelligence, analyses en rapportages. Dit komt overeen met de belangrijkste drijfveer om PHM toe te passen: meer controle over de kosten, kwaliteit en resultaten van zorg. Andere redenen om softwareproducten in te kopen zijn de oplossingen voor zorgmanagement, data warehousing en patiëntbetrokkenheid.

De toekomst van PHM

De mogelijkheden van PHM worden nog lang niet volledig benut. Wat zijn de onderdelen die de meeste mogelijkheden hebben om PHM tot een succes te maken?

  • Elektronische patiëntendossiers
  • Patiëntenregisters
  • Telehealth
  • Remote patiëntmonitoring

Eén ding is zeker: de zorg kan niet meer om PHM heen. Zowel zorg-  als IT-professionals zien dat PHM de sleutel is tot succes in de toekomst. Uit het onderzoek kunnen we wel concluderen dat PHM nog in de kinderschoenen staat en dat de hype nog verwerkelijkt moet worden in de dagelijkse zorgpraktijk.

Hoe zie jij de toekomst van PHM? Of wil je er meer over weten? Laat het weten in een reactie!

Duurzame Zorg

Onderwerp(en): Interoperabiliteit, healthcare

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Natural Language Processing in actie: kunnen we de woorden vinden in de strijd tegen COVID‑19?

Hopelijk lees je dit in goede gezondheid, in de breedste zin van het woord. De COVID-19-pandemie vormt ee...
Redactie van InterSystems 15/05/20 08:00

Hoe AI en Machine Learning oplossingen bieden voor de volksgezondheid

Onderzoeker James Collins heeft een missie: antibioticaresistentie aanpakken met behulp van Artificial In...
Redactie van InterSystems 22/04/20 10:00

Artificial Intelligence contra coronavirus: 4 hoopvolle toepassingen

Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact op de gezondheid en het dagelijks leven van velen. De noodz...
Redactie van InterSystems 07/04/20 08:00