Blog

Nieuws en kennisartikelen over gezondheidszorg en technologie

Alle artikelen

Interoperabiliteit: essentieel in de snel veranderende zorgbranche

Coordinatie_zorgIn Nederland wordt bijna 12% van het BNP besteed aan volksgezondheidszorg. Een cruciale fase in de gezondheidszorg is wanneer de behandeling van een patiënt buiten het ziekenhuis wordt voortgezet. In Nederland ervaart 66% van de zorgmedewerkers in die fase problemen met de coördinatie van de zorg. En in 15% van de gevallen blijken de zorgmedewerkers geen toegang te hebben tot belangrijke medische patiëntinformatie. Hoe komt dit? En hoe kan dit aspect zo effectief mogelijk aangepakt worden?

Complexere zorg

De belangrijkste oorzaken van de problemen in de overdrachtsfase zijn de snelle veranderingen in de zorg: we beschikken over meer informatie, kunnen aandoeningen eerder vaststellen en patiënten leven langer. Tevens groeit de hoeveelheid gegevens enorm snel (Big Data). Gegevens die ook allemaal uitgewisseld moeten worden met andere zorgaanbieders. Daarnaast ligt nu de focus op het zo snel mogelijk behandelen van patiënten buiten het ziekenhuis (in tegenstelling tot het verleden, toen er volledige teams in het ziekenhuis aanwezig waren). De gezondheidszorg is door deze ontwikkelingen complexer geworden.

Belang_van_interoperabiliteit

Belang van interoperabiliteit

Om met die complexiteit om te kunnen gaan, is een platform nodig dat hier goed op inspeelt en dat effectief omgaat met de grote hoeveelheid veranderende gegevens. Een platform dat niet alleen gegevens verzamelt en deelt. Maar dat uit die enorme hoeveelheid gegevens die aanwezig zijn in de verschillende informatiesystemen en databases de relevante informatie haalt en er iets mee doet. Systemen moeten daarvoor goed kunnen ‘samenwerken’, oftewel interoperabel zijn. Zodat uit de verschillende systemen uiteindelijk de juiste gegevens, in de juiste omvang, bij de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip aankomen.

Eerst de strategie, dan het platform

Betrokken patiënten zijn sneller herstellende patiënten. Deze betrokkenheid is te faciliteren door als team van zorgverleners de patiënt goed te begeleiden op basis van actuele en relevante informatie die vanuit meerdere zorgsystemen wordt aangeleverd. Om dit te bereiken, is het niet aan te raden naar het eerste de beste platform te grijpen dat dit mogelijk zou kunnen faciliteren. Belangrijker is:

  • Om interoperabiliteit op te nemen als onderdeel van uw strategie. 
  • Te identificeren welke workflows er precies zijn tussen de zorginstelling en de samenwerkende zorgverleners.
  • Te identificeren welke gegevenselementen er op welke plekken opgeslagen worden zodat er tot een echt goede uitwisseling van gegevens gekomen kan worden.
  • Aanbieders van platformen op dit gebied goed te beoordelen op resultaten, performance en kosten.
  • Goed na te gaan of een platform het hoogste niveau van uitwisseling aanbiedt. Dus niet alleen het uitwisselen van patiëntendossiers mogelijk maakt, maar ook daadwerkelijk relevante informatie kan onttrekken aan de uitgewisselde gegevens. Een platform dat echt kan 'samenwerken' met andere systemen én met software van andere leveranciers.

Bruikbaarheid

Platform

Door aan bovenstaande punten aandacht te besteden, is het mogelijk uiteindelijk een platform te komen waarmee zorginformatie regionaal en nationaal met andere zorgverleners efficiënt uitgewisseld kan worden. Zodat er niet slechts een uitwisseling van bestanden plaatsvindt, maar dat er een up-to-date patiëntendossiers ontstaan die de zorg aan de patiënten en de overdracht tussen zorginstellingen effectief en efficiënt maken.
Wilt u meer weten over interoperabiliteit en de oplossingen en mogelijkheden die InterSystems op dit gebied biedt? Bekijk dan de
interessante presentatie (Engels, 35 minuten) van medisch adviseur Nelson Le of download onderstaande rapport:

CTA Strategische Interoperabiliteit in Europa

 

Dit artikel is geschreven door de redactie van InterSystems.

Onderwerp(en): Interoperabiliteit

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

De digitale transformatie in de logistieke sector: moet alles anders?

Magazijnbeheer op basis van sensoren. Temperatuurmeters in vrachtruimtes. Algoritmes die meer weten over ...
Redactie van InterSystems 08/10/19 08:00

Datasilo’s in de zorgpraktijk: wat moet er anders? [Praktijkverhaal]

Nog veel te vaak bevindt zorginformatie zich in geïsoleerde datasilo’s: informatiesystemen die niet of sl...
Redactie van InterSystems 24/09/19 08:00

Verwijder de rompslomp en maak tijd vrij voor patiëntzorg

Toen ik medicijnen studeerde, deed een uitspraak de ronde: ‘Nooit hebben we zoveel geld besteed aan de ge...
Niclas Skyttberg 10/09/19 08:00