Integratiesysteem geeft zicht op bedrijfskritische processen en voorkomt rampen

12/07/16 08:00

Read More

IMPULS

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

Integratiesysteem geeft zicht op bedrijfskritische processen en voorkomt rampen

Blog_63-_Integratiesysteem.jpgHoe groter de organisatie, des te lastiger het wordt om de informatiestromen tussen alle afdelingen soepel te laten verlopen. Soms is het zelfs wettelijk vastgelegd dat bepaalde afdelingen streng van elkaar zijn gescheiden, zoals in de financiële sector. Organisaties die onder deze omstandigheden niet beschikken over een systeem dat afwijkingen direct en accuraat oppikt, lopen het risico pas met abnormale zaken te worden geconfronteerd als deze al zijn uitgegroeid tot rampen.

Uiteraard haalt geen enkele organisatie graag de kranten met frauduleuze zaken, rampzalige gevolgen van riskant ondernemen, of al dan niet bewuste overtredingen van de regels. Dus tuigen ze hun organisatie op met afdelingen die erop toezien dat de interne en externe regels worden nageleefd, andere afdelingen die de risico's van bedrijfsactiviteiten inschatten, en houden weer andere afdelingen de financiële kant van de organisatie scherp in de gaten. En toch gaat het regelmatig mis. Hoe kan het zijn dat banken jarenlang bezig waren zichzelf te ondermijnen met bijzonder riskante producten? Hoe is het mogelijk dat een Nederlands ziekenhuis voor vele miljoenen te veel kosten declareert bij verzekeraars?

Complex speelveld

Instanties als banken en ziekenhuizen functioneren in een behoorlijk complex speelveld. Ze bestaan om te beginnen uit vele afdelingen, met vaak ieder een eigen informatiesysteem, specifieke procedures en intern controlesysteem. Daar komen vaak van buitenaf nog wettelijke bepalingen en regels bovenop. Regels die nog regelmatig veranderen ook. Zo kregen de Nederlandse ziekenhuizen vanaf 2005 relatief kort achter elkaar te maken met veranderingen in de regels rond het declareren van de behandelkosten van patiënten.

Zelfs toen daar vanaf 2013 met het 'Bekostigingssysteem' duidelijkheid in leek te zijn ontstaan, zorgde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zelf voor de nodige onrust door nog hetzelfde jaar de regels weer aan te scherpen met een lijst met verboden en toegestane behandelingen. In dit licht bezien is het niets eens verwonderlijk dat in februari 2014 het St. Antonius Ziekenhuis een boete kreeg opgelegd van de NZa van 2,5 miljoen euro wegens (onopzettelijk) niet correct declareren. Het St. Antonius liet daarop een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van 24,6 miljoen euro aan niet correcte declaraties.

Structureren bedrijfskritische informatie

Had het ziekenhuis dit, zelfs onder de moeilijke omstandigheden van toen, kunnen voorkomen? Dat is lastig te zeggen. Wat zeker had geholpen is een systeem dat alle informatiestromen nauwlettend in de gaten kan houden en afwijkingen van de normale gang van zaken meteen detecteert en meldt aan de juiste personen. Een systeem dat kan communiceren met verschillende integratiesystemen, dat overweg kan met diverse vormen van data en bovendien snel is aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit zijn de pijlers waarop het geïntegreerde integratieplatform van InterSystems is gebouwd. Dit systeem legt verbindingen met de informatiesystemen, organiseert en bewaart alle bedrijfskritische data en zorgt ervoor dat deze altijd actueel is.

InterSystems geeft instanties daarmee de 'wapens' in handen om ongewenste activiteiten te bestrijden. De kans dat bijvoorbeeld een bank in een veel te laat stadium wordt geconfronteerd met zaken als witwaspraktijken, overtredingen van de regels, onverklaarbare stijgingen in omzet of transacties, te riskante producten enzovoort, is daarmee kleiner geworden. En dit geldt tot slot niet alleen voor ziekenhuizen en de financiële sector. Aangezien het geïntegreerde integratieplatform van InterSystems met vele soorten informatiesystemen en data overweg kan, is het feitelijk interessant voor iedere complexe organisatie.

Wat moeten organisaties volgens jou doen om fraude en overtredingen van de regels te voorkomen?

Benieuwd hoe andere ziekenhuizen en zorginstellingen de integratie van hun systemen aanpakken? Download dan onderstaand white paper.

CTA Strategische Interoperabiliteit in Europa

 

 

Onderwerp(en): Zorg, bedrijfskritsche processen, informatiesysteem

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

InterSystems helpt wereldwijd COVID-19 aanpakken

Een van de reeds lang bestaande problemen in de ziekenzorg wordt momenteel extreem uitvergroot door het c...
Redactie van InterSystems 25/08/20 08:00

Wat heeft een weegschaal met een medisch beheerssysteem gemeen?

Het klinkt misschien zo, maar we vergelijken niet zomaar appelen met peren. Al komen die er wel aan te pa...
Redactie van InterSystems 05/08/20 08:00

Vijf vragen over MedMij en PGO’s

Nieuwe ontwikkelingen roepen vaak veel vragen op die niet altijd direct eenvoudig beantwoord kunnen worde...
Redactie van InterSystems 02/07/20 08:00