Integratieplatform houdt een scherpe blik op alle bedrijfsprocessen

26/07/16 08:00

Read More

BLOG

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

Integratieplatform houdt een scherpe blik op alle bedrijfsprocessen

Blog_64-_Scherpe_blik.jpgEen geïntegreerd informatieplatform kan voorkomen dat u in een veel te laat stadium wordt geconfronteerd met fraude of andere financieel rampzalige zaken. Hierover leest u in ons vorige blogartikel. In deze bijdrage schetsen we hoe Ensemble van InterSystems altijd en overal zicht houdt op de informatie uit de diverse systemen binnen organisaties. En hoe het platform daarmee financiële rampen helpt voorkomen.

Het integreren van de data uit de verschillende informatiesilo's van de organisatie bestaat bij Ensemble uit een aantal deelprocessen. Het eerste brengt verbindingen tot stand met de afzonderlijke informatiesystemen (silo's) van de essentiële bedrijfsprocessen en hun bijbehorende referentiedata (normen, bedrijfsregels, wetten, procedures, sancties, enzovoort). Vervolgens wordt al deze ruwe data en de bijbehorende metadata in de krachtige interne database van Ensemble opgenomen met behulp van hogesnelheidsadapters.

Ensemble standaardiseert daarbij alle data en zorgt ervoor dat kleine variaties van data gebruikt worden voor hetzelfde persoon of object. Dit kunnen bijvoorbeeld verschillende spellingen van dezelfde naam zijn die worden gebruikt in afzonderlijke silo's. Waar systemen van andere fabrikanten deze varianten als unieke objecten beschouwen, 'weet' Ensemble dus dat dit wel degelijk om hetzelfde object of persoon gaat. Het platform is hierdoor veel beter in staat om data te analyseren.

Real-time analyse

Data uit de silo's is vaak tijdgebonden. Niet alleen de waarde is belangrijk, maar ook het tijdstip waarop een bepaald object in de database die waarde heeft. Het volstaat daarom niet om deze data op te slaan voor later gebruik, de analyse moet altijd plaatsvinden op basis van de actuele gegevens. Ensemble zorgt ervoor dat alle voor een specifieke analyse essentiële data altijd direct beschikbaar is. De data wordt hiervoor continu in zogenaamde 'gegevenskubussen' geladen. Het maakt daarbij niet uit of die data uit de interne database van Ensemble komt, of uit de externe bronnen die zijn aangesloten op het platform. Gebruikers en automatische controlesystemen zijn er dus van verzekerd dat de analyses altijd op basis van de meest actuele informatie worden uitgevoerd.

Nog een belangrijke troef van Ensemble is dat het platform ook ongestructureerde data en zelfs vrije tekst kan analyseren. Interne communicatie, marktnieuws, e-mail, social media, enzovoort kan Ensemble van betekenis voorzien die essentieel is bij het controleren van de bedrijfsprocessen. Het platform zou bijvoorbeeld in staat zijn om marktnieuws te correleren met plotselinge veranderingen in het handelsvolume van aandelen van het bedrijf en daarmee eventuele fraude op het spoor komen.

Externe analysesystemen

De laatste troef van Ensemble is dat het alle data en analyses daarvan relatief eenvoudig kan aanbieden aan analysesystemen van andere leveranciers. Alle gereedschappen en functies die Ensemble gebruikt om data uit de verschillende bronnen te halen, te normaliseren en te analyseren, zet het platform ook in om de gegevens opgeschoond en in de juiste vorm te presenteren aan de analysegereedschappen van derden. Ensemble genereert tijdens de verwerking van deze gegevens voor externe analysesystemen automatisch dashboards en gebruikt de bedrijfsregels om uitzonderingen te herkennen.

Bij afwijkingen van de norm maakt Ensemble automatisch waarschuwingen aan. Een waarschuwing kan bestaan uit een bericht met een rapport gericht aan specifieke werknemers. Ensemble kan ook automatisch een diepere analyse van de afwijking opstarten en op basis van deze extra gegevens een rapportage laten maken. In bepaalde fasen van de workflow menselijke controlepunten en validering inbouwen in het hele controletraject behoort ook tot de mogelijkheden. Ensemble wacht dan bijvoorbeeld met het automatisch opstarten en uitvoeren van de diepere analyse van een geconstateerde afwijking totdat het platform hiervoor toestemming heeft gekregen van een geautoriseerd persoon.

Wat denk jij? Is het verstandig om de controle op bedrijfsprocessen zo diepgaand te integreren in en afhankelijk te maken van informatiesystemen? Laat het weten in een reactie!

Benieuwd naar de rol van integratiesystemen in de digitale transformatie van de retailsector? Download dan onderstaand white paper!

CTA Digital Transformation Retail Industry

 

 

Onderwerp(en): integratieplatform, retail/supply Chain/Logistics

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Het KP-model: zo ga je om met de 5% duurste patiënten

Chronisch zieken zijn, onaardig gezegd, “duur” voor het gezondheidssysteem. Ze hebben veel contact met ve...
Redactie van InterSystems 14/01/20 08:00

Decentralisatie van zorg: wat betekent het voor artsen en patiënten?

Onlangs was Kathleen Aller (Director of Market Strategy bij InterSystems) te gast bij de InterSystems pod...
Redactie van InterSystems 20/12/19 08:00

Samenwerken in de logistieke keten: hoe kies je je partners? [3/3]

In deze driedelige blogserie lees je alles over samenwerken in de logistieke keten. Zo hadden we het in d...
Redactie van InterSystems 10/12/19 08:00