Blog

Nieuws en kennisartikelen over gezondheidszorg en technologie

Alle artikelen

Helene Lengler over de toekomst van de zorg: ''We moeten van perspectief veranderen''

interoperabiliteitWil je een zorgsector die denkt vanuit de patiënt? Richt je dan niet alleen op optimale zorg, maar ook op het voorkomen van problemen. Helene Lengler, regional managing director Dach & Benelux bij InterSystems, vertelt hoe op IHE gebaseerde integratieplatformen niet alleen de communicatie tussen zorgverleners verbeteren, maar ook helpen de zorgsector te veranderen van reactief naar proactief. Alleen zo wordt de patiënt het middelpunt van goede zorg.

 

“De patiënt wil begrijpen wat er met hem gebeurt. Dat kan alleen wanneer de integratie van de primaire systemen ook andere databronnen meeneemt”

‘Betere patiëntzorg’: dat was de belofte waarmee de digitalisering in de zorg ooit in gang werd gezet. Hebben we dat met ons digitale zorgsysteem al bereikt?

Krachtige primaire systemen zijn een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Maar goede samenwerking tussen de verschillende systemen is nog belangrijker. Mensen worden steeds ouder en het ziekteverloop duurt langer, waardoor informatie over patiënten niet slechts in één instelling kan blijven liggen. De volgende behandelaar moet namelijk weten wat er voorafgegaan is en hij moet vervolgens weer een update kunnen geven aan de huisarts. En niet onbelangrijk: de patiënt wil begrijpen wat er met hem gebeurt. Dat kan alleen wanneer de integratie van de primaire systemen ook andere databronnen meeneemt, zodat iedere patiënt en zorgverlener altijd op de hoogte zijn.

 

Vanuit technisch oogpunt is het breekpunt voor zo’n scenario de interoperabiliteit. Hoe zorgen we dat landen als Nederland en Duitsland daarin vooroplopen?

Ik denk echt dat we op de goede weg zitten. In de Benelux en de Dach-regio wordt het belang van standaardisering steeds duidelijker, dat zie je aan het succes van IHE. Maar standaarden mogen geen doel op zich worden; ze moeten digitale data-uitwisseling mogelijk maken. We zien ook dat de digitale innovatie standaarden voortdrijft. FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is daarom ook een groot en veel bediscussieerd thema geworden, terwijl het een hele gemakkelijke mogelijkheid voor het koppelen van apps biedt. Dat is sowieso een belangrijk punt: we hebben een IT-landschap nodig dat ervoor zorgt dat de focus van de zorgsector zich verplaatst van zorgaanbieders naar patiënten.

 

Hoe ziet een digitaal geïntegreerd zorgsysteem er eigenlijk precies uit in de toekomst, met de nadruk op het EDP? En wat is de InterSystems visie hierop?

De belangrijkste bouwsteen is een interoperabiliteitsplatform. Als InterSystems kunnen we deze voorwaarde met ons productportfolio in HealthShare verzorgen. Hoe dat er precies uitziet, laat het Duitse voorbeeld van het GeN-Projekt van AOK Nordost, Sana en Vivantes zien. Met hen werken we als partners samen aan een oplossing. Die draait erom zwangere vrouwen in aanloop van de geboorte te begeleiden en om de verschillende zorgaanbieders, zoals artsen, ziekenhuizen, verloskundigen en vroedvrouwen, te verbinden. HealthShare werkt daarbij als een draaischijf, waarbij de betrokkenen op basis van hun IHE-standaarden kunnen communiceren. Of, anders gezegd: het interoperabiliteit platform brengt de data zo samen dat ze samen een overkoepelend beeld, het EDP, vormen. Daarbij gaat het er niet om alle data toegankelijk te maken, maar om de juiste informatie bij de juiste personen te krijgen. Zo kunnen de zorginstellingen zwangere vrouwen optimaal ondersteunen.

 

“In Duitsland houden we ons nu nog uitsluitend bezig met de zorg voor mensen die al ziek zijn. Maar minstens zo belangrijk zijn preventieve scenario’s, zodat we ziektes en complicaties kunnen voorkomen”

 

In hoeverre kunnen de oplossingen van InterSystems de gebruikers op dit moment helpen?

Wij werken met technische tools waarmee we essentiële data uit documenten kunnen filteren en analyseren. Die komen voor veel toepassingen van pas, bijvoorbeeld bij voorspellende analyses. Hiervoor gebruiken we de data uit IHE, die we verzamelen in ons eigen, flexibele datamodel. Daar wordt ook de data die we van de patiënt zelf krijgen opgeslagen. Die combinatie aan data zorgt dat we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie, bijvoorbeeld voor een effectief population health management. In Duitsland, bijvoorbeeld, houden we ons nu nog uitsluitend bezig met de zorg voor mensen die al ziek zijn. Maar minstens zo belangrijk zijn preventieve scenario’s, zodat we ziektes en complicaties kunnen voorkomen. 

 

Hoe gaat dat population health management precies in z’n werk?

Eén van onze klanten in de staat New York is het bedrijf Healthix, dat onder andere samenwerkt met het zorgnetwerk Northwell Health. Northwell Health had een probleem; ze wilden graag meer patiënten aan het zorgmanagement-systeem toevoegen, maar ze hadden een succesratio van slechts 15% wanneer ze zonder actuele aanleiding contact opnamen met verzekerden. Sinds de Northwell werknemers met behulp van ons platform over relevante ziekte gebeurtenissen geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over een bezoek aan de spoedeisende hulp, ligt het succesratio op 85%. Die modellen kunnen ook in de Benelux en de Dach-regio worden ingevoerd en zorgen voor een gezondheidssysteem dat gericht is op preventie in plaats van reactie.

 

Bij zulke scenario’s over het patiëntendossier is het altijd de vraag of hier met decentrale of centrale patiëntdata gewerkt moet worden. Wat is jouw mening hierover?

Technisch gezien kunnen we het beide, en beide aanpakken hebben voor- en nadelen. Natuurlijk hangt de keuze af van de randvoorwaarden voor een project. Die bekijken we eerst nauwkeurig, waarna we gebaseerd op die randvoorwaarden en onze ervaring een aanbeveling doen.

 

“We moeten patiëntdata niet vanuit het oogpunt van de zorgaanbieder bekijken, maar vanuit die van de patiënten. En over die verandering van perspectief moeten we niet alleen praten; we moeten vooral actie ondernemen”

 

Wat zijn jouw adviezen aan de eHealth-politiek de komende jaren?

Een consistente lange termijn aanpak voor het eHealth imago is naar onze mening een onmisbaar onderdeel. Alleen op die manier komt er meer snelheid in de veranderingsprocessen. En die snelheid is nodig, kijk maar eens naar aanbieders als Google of Apple die mee willen spelen op deze markt. De gezondheidssystemen moeten daar goede digitale services tegenoverstellen. Om dat te behalen, moet de digitalisering sneller verlopen. Mijn tweede aanbeveling luidt: we moeten van perspectief veranderen. We moeten patiëntdata niet vanuit het oogpunt van de zorgaanbieder bekijken, maar vanuit die van de patiënten. En over die verandering van perspectief moeten we niet alleen praten; we moeten vooral actie ondernemen.

Dit artikel is een vertaling van het Duitstalige artikel “Wir mussen die Perspektive wechseln” verschenen in Compas op e-Health.com.

Wil je meer weten over interoperabiliteit in de zorg? Download dan onderstaand white paper.

CTA Strategische Interoperabiliteit in Europa

Onderwerp(en): Interoperabiliteit

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

IoT in de zorg valt of staat met interoperabiliteit

Het landschap in de zorg blijft veranderen. Meer dan ooit richten we onze aandacht op strategische optima...
Redactie van InterSystems 21/05/19 13:53

Moderne zorg start bij de interoperabiliteit van je systemen

Er wordt veel (heel veel!) gepraat over de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld dat het beter kan, goedkop...
Redactie van InterSystems 21/05/19 08:00

Persoonlijke zorg voor een bevolkingsgroep: het kan!

Goede zorg verlenen aan een hele bevolkingsgroep: dat klinkt niet echt als iets dat je kunt combineren me...
Redactie van InterSystems 30/04/19 08:00