Blog

Nieuws en kennisartikelen over gezondheidszorg en technologie

Alle artikelen

HealthShare de basis voor verloskundig zorginformatieplatform

zorginformatieplatformIn Nederland wordt op veel verschillende plekken informatie vastgelegd over een zwangerschap. Wanneer zich complicaties voordoen, tijdens of na de geboorte, moeten alle gegevens over de moeder en het kind snel beschikbaar zijn. En dat gaat vanwege de verspreide informatieregistratie niet altijd goed, is de ervaring van zorgverleners. Ook vanuit de politiek is er druk om dit beter te organiseren. De Nederlandse ICT-zorgverlener BMA heeft daarom samen met InterSystems de basis voor een innovatief nationaal verloskundig platform ontwikkeld.

Informatie op verschillende plekken aanwezig

Het precieze aanvangsmoment van een bevalling laat zich niet altijd goed plannen. Of er treden complicaties op bij de moeder en/of het kind. Dit noodzaakt tot een systeem dat in acute situaties de juiste informatie levert over de allergieën, de algehele gezondheidstoestand, de bloedgroep en eventuele bloedtransfusies van de moeder. De verloskundepraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorg moeten dan direct toegang tot deze informatie hebben.

Informatiestromen_VSP

Zorginformatieplatform

Een centraal zorginformatieplatform moet dit mogelijk maken. In meer detail moet het mogelijk zijn om:

  • De exacte locatie van het patiëntendossier te achterhalen.
  • De toestemming van de patiënt voor inzage, opslag en verwijdering van haar medische informatie.
  • Alle relevante patiënteninformatie (zoals allergie-informatie, bloedgroep en aandoeningen) in samenhang te presenteren.
  • Vanaf elk device de informatie te raadplegen.
  • De privacy van de patiënt te waarborgen.
  • Informatie tussen de systemen uit te wisselen via beveiligde verbindingen.

BMA

Met deze wensen voor het nationaal verloskundig samenwerkingsplatform ging ICT-dienstverlender BMA aan de slag. BMA is marktleider in Nederland en België op het gebied van integrale ICT-oplossingen voor de verloskunde. Om dit verloskundig platform te kunnen bouwen, heeft BMA gebruik gemaakt van de functionaliteiten van het zorginformatieplatform HealthShare.

HealthShare-modules

De HealthShare-software van InterSystems bestaat uit specifiek voor de zorgsector ontwikkelde modules voor het landelijk en regionaal delen van informatie. InterSystems biedt daarmee de technologie die nodig is om medische systemen en apparaten te koppelen volgens de gangbare standaarden. Voor dit Verloskundig Samenwerkingsplatform (VSP) heeft BMA gebruik gemaakt van de volgende HealthShare-modules:

  • De Master Patient Index waarin de locaties van de beschikbare patiëntendossiers is vastgelegd.
  • Het Provider Registry System waarmee verschillende systemen met elkaar communiceren en documenten uitwisselen.
  • De Consent Manager die regelt wie wanneer toegang heeft tot welke patiëntengegevens.
  • De Clinical Message Delivery die zorg draagt voor een veilige uitwisseling van informatie tussen systemen.

Standaarden

De overdracht van medische informatie verloopt via verschillende processen gebaseerd op de HL7-standaard. Zo is er een ADT-koppeling gecreëerd voor het uitwisselen van patiëntengegevens en een ORU-koppeling voor het delen van uitslagen van medische onderzoeken. De applicaties zijn 'verbonden' via de zogeheten IHE-standaard waardoor werkprocessen in verschillende zorgdisciplines beter op elkaar af te stemmen zijn.

Webviewer

Op basis van de gebruikerswensen en de uitgebreide mogelijkheden van de HealthShare-modules heeft BMA uiteindelijk een webgebaseerde viewer geconstrueerd die verloskundigen en gynaecologen, ongeacht hun locatie, inzicht biedt in het medisch dossier van de patiënten. Dit bijzondere platform wordt momenteel uitgebreid getest door verschillende zorgverleners.

Meer informatie over deze innovatieve toepassing van HealthShare (de architectuur van het platform en een voorbeeld van een patiëntenrecord) is te vinden in de presentatie van Coenraad van Houten Hettinga (BMA). Of download onderstaande whitepaper voor meer informatie:

Duurzame Zorg

 

Dit artikel is geschreven door de redactie van InterSystems.


Onderwerp(en): Zorg

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

De digitale transformatie in de logistieke sector: moet alles anders?

Magazijnbeheer op basis van sensoren. Temperatuurmeters in vrachtruimtes. Algoritmes die meer weten over ...
Redactie van InterSystems 08/10/19 08:00

Datasilo’s in de zorgpraktijk: wat moet er anders? [Praktijkverhaal]

Nog veel te vaak bevindt zorginformatie zich in geïsoleerde datasilo’s: informatiesystemen die niet of sl...
Redactie van InterSystems 24/09/19 08:00

Verwijder de rompslomp en maak tijd vrij voor patiëntzorg

Toen ik medicijnen studeerde, deed een uitspraak de ronde: ‘Nooit hebben we zoveel geld besteed aan de ge...
Niclas Skyttberg 10/09/19 08:00