EHealth-monitor 2017: hoe staat de Nederlandse zorg ervoor?

08/01/18 08:00

Read More

IMPULS

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

EHealth-monitor 2017: hoe staat de Nederlandse zorg ervoor?

pexels-photo-241544.jpegHet bijhouden van patiëntendossiers en de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners gebeurt steeds vaker elektronisch. Wat is in 2017 in Nederlandse ziekenhuizen de stand van zaken? In hoeverre wisselen medisch specialisten via elektronische weg gegevens uit met zorgverleners buiten de zorginstelling? Wat voor soort informatie verzenden en ontvangen zij? En in hoeverre geven zij patiënten inzage in hun elektronisch patiëntendossier? In dit blog bespreek ik de resultaten van de eHealth-monitor 2017.

Uitsluitend elektronisch documenteren

Het elektronisch bijhouden van patiëntengegevens biedt voordelen voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg. Behandelend artsen hebben namelijk sneller toegang tot actuele en relevante informatie over de patiënt. Het bijhouden van voornamelijk een elektronisch patiëntendossier in plaats van een schriftelijk dossier is inmiddels wijdverbreid: 89% van de medisch specialisten in Nederland geeft aan dat zij hun patiëntendossiers voornamelijk of uitsluitend elektronisch bijhouden. Bij verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg ligt dit percentage nog hoger: 90%.

Meer informatie-uitwisseling tussen zorgverleners

De voordelen op het gebied van patiëntveiligheid zijn ook en vooral te behalen in de samenwerking met andere zorgverleners. Want hoe vollediger de uitwisseling van informatie, hoe beter de zorg kan worden aangepast op de patiënt. Zo zijn vrijwel alle huisartsen (96% in 2017) de afgelopen jaren elektronisch gegevens uit gaan wisselen met ziekenhuizen, laboratoria en huisartsenposten. De medisch specialisten gaan mee in deze ontwikkeling. Uit de eHealth-monitor 2017 blijkt dat het percentage medisch specialisten dat op een gestandaardiseerde wijze elektronisch informatie kan uitwisselen met andere ziekenhui­zen, verdubbeld is ten opzichte van 2016 naar 35% in 2017. Ook met laboratoria (52% in 2016, 69% in 2017) en met zelfstandige behandelcentra (8% in 2016, 16% in 2017) kunnen zij meer informatie uitwisselen.

Flinke sprongen

Bij het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en instellingen gaat het om het kunnen versturen én ontvangen van verschillende type bestanden. Hierin is weer een flinke sprong gemaakt. Waar in 2016 nog minder dan de helft van de medisch specialisten (48%) een actueel medicatie­-overzicht aan de huisarts verstuurde bij ontslag van een patiënt, is dat in 2017 opgelopen tot 65%. Het op een gestandaardiseerde manier versturen van informatie over de behandeling van een patiënt is zelfs al naar 82% van de huisartsen mogelijk. Het versturen van een actueel medicatie-overzicht naar een openbare apotheek loopt nog wel iets achter (34% in 2016, 46% in 2017), hoewel medisch specialisten aangeven dat zij dit graag zouden willen.

Medicatie-overzichten

Wat betreft het elektronisch kunnen ontvangen van informa­tie, vallen er twee cijfers op vergeleken de eHealth-monitor van 2016. Zo is er een verdubbeling van het aantal medisch specialisten dat bij opname van een patiënt digitaal een actueel medicatieover­zicht van de apotheek kan ontvangen (van 20% in 2016 naar 41% in 2017). Daarnaast kunnen flink meer medisch specialisten (53% in 2016, 67% in 2017) samenvattingen van bezoeken door een patiënt aan een waarnemend arts ontvangen.  

Behoefte aan standaarden

Door deze elektronische uitwisseling van actuele en relevante informatie krijgen behandelend artsen een beter beeld van de patiënt. 85% vindt dat vooral de informatie-uitwisseling met andere zorgverleners volgens dezelfde standaarden hieraan positief bijdraagt. Ook het werken in hetzelfde elektronisch patiëntendossier helpt volgens hen enorm. Een gekoesterde wens onder acht op de tien medisch specialisten is nog wel dat ook de elektrische patiëntendossiers de informatie volgens dezelfde standaarden kunnen uitwisselen.

Inzage in medisch dossier

Patiëntgegevens elektronisch vastleggen en uitwisselen zorgt niet alleen voor een verbetering van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg. Patiënten zelf willen ook steeds vaker verschillende onderdelen van hun medisch dossier kunnen inzien. Zij willen vooral online de voorgeschreven medicatie en binnengekomen uitslagen van onderzoeken en laboratoriumbepalingen kunnen bekijken. Hierin staan zij niet alleen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2014 op dit gebied ambitieuze doelen gesteld: “Binnen vijf jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens zoals medicatie-informatie, vitale functies en testuitsla­gen. En zij kunnen deze gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties.” Uit de eHealth-monitor 2017 blijkt dat inmiddels 53% van de medisch specialisten vindt dat patiënten online inzage moeten kunnen krijgen in (een deel van) hun medisch dossier.

Elektronische patiëntendossiers en informatie-uitwisseling: volop in ontwikkeling

De eHealth-monitor 2017 laat zien dat ziekenhuizen het afgelopen jaar flinke stappen hebben gezet op het gebied van elektronische patiëntendossiers en informatie-uitwisseling. Patiëntendossiers worden er steeds vaker elektronisch bijgehouden, de mogelijkheden om informatie uit te wisselen met andere zorgverleners groeien en steeds meer medisch specialisten staan positief tegenover inzage in het medisch dossier door de patiënt. De informatie-uitwisseling met openbare apotheken en de informatie-uitwisseling volgens dezelfde standaarden zijn aspecten waarvan medisch specialisten aangeven dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Belangrijke ontwikkelingen om in de gaten te houden, én op in te spelen.

CTA Strategische Interoperabiliteit in Europa

Onderwerp(en): ehealth

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Natural Language Processing in actie: kunnen we de woorden vinden in de strijd tegen COVID‑19?

Hopelijk lees je dit in goede gezondheid, in de breedste zin van het woord. De COVID-19-pandemie vormt ee...
Redactie van InterSystems 15/05/20 08:00

Hoe AI en Machine Learning oplossingen bieden voor de volksgezondheid

Onderzoeker James Collins heeft een missie: antibioticaresistentie aanpakken met behulp van Artificial In...
Redactie van InterSystems 22/04/20 10:00

Artificial Intelligence contra coronavirus: 4 hoopvolle toepassingen

Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact op de gezondheid en het dagelijks leven van velen. De noodz...
Redactie van InterSystems 07/04/20 08:00