Blog

Nieuws en kennisartikelen over gezondheidszorg en technologie

Alle artikelen

Een pro-actieve gezondheidszorg door het delen van medische informatie

medische_informatie-1.jpgDe gezondheidszorg verbeteren en tegelijkertijd de kosten verlagen klinkt tegenstrijdig, maar is zeker geen utopie. Voorwaarde is dat de uitwisseling van informatie tussen medische systemen en organisaties en de analyse van deze gegevens sterk worden verbeterd.

Ouderen maken aanzienlijk meer gebruik van medische faciliteiten dan jongere leeftijdsgroepen. In België bijvoorbeeld vertegenwoordigen de 60-plussers 23% procent van de bevolking, maar hebben ze een aandeel van 55% in de totale ziektekosten. Met het vergrijzen van de bevolking is de verwachting daarom dat bij ongewijzigd beleid de medische kosten onbeheersbaar zullen stijgen. Dit is een verschijnsel dat zich in alle landen van de wereld voordoet.

Het goedkeuringstraject van nieuwe medicijnen is een tweede belangrijke factor bij de stijging van de kosten in de gezondheidszorg. Dit traject duurt nu te lang omdat de klinische testfase met steeds grotere groepen patiënten moet worden uitgevoerd. Het vinden van de juiste patiënten en het vergaren, verwerken en interpreteren van de data kost daardoor veel tijd. En omdat een patent van een nieuw medicijn beperkt is tot 20 jaar, gaat de tijd die nodig is voor de goedkeuring af van de tijd die de farmaceutische bedrijven over hebben om hun investeringen terug te verdienen. Medicijnen zijn daardoor duurder dan noodzakelijk.

Wat te doen met alle data?

Het is in vrijwel alle gevallen onnodig om meer data te verzamelen om de hiervoor geschetste problemen op te lossen. Er is medische informatie genoeg opgeslagen. Mensen kunnen in hun leven te maken krijgen met huisartsen, specialisten, een ziekenhuis, fysiotherapeut, uitkerende instanties, enzovoort. Al die organisaties verzamelen gegevens en slaan deze op in hun eigen systemen. Het probleem is dus niet de hoeveelheid medische gegevens, maar de 'verzuildheid' daarvan. Of in andere woorden: er ligt een schat aan informatie te wachten om zo te worden benut dat de gezondheidszorg effectiever, efficiënter en dus ook goedkoper wordt.

De vraag is alleen hoe dit te realiseren is. Het toverwoord is uitwisseling van data. Als alle medische systemen en de systemen van andere bij de gezondheidszorg betrokken partijen in staat zijn om snel en efficiënt gegevens uit te wisselen, is een heel belangrijke stap gemaakt naar een efficiëntere zorg. Als de uitgewisselde medische gegevens dan ook nog snel en adequaat geïnterpreteerd kan worden door de medische systemen en dus een bron van informatie voor besluitvorming is geworden, ligt de 'verborgen schat' aan medische informatie open en bloot voor alle betrokken partijen. Het karakter van de gezondheidszorg verandert daardoor van reactief naar pro-actief.

Manier van denken ombuigen

Alhoewel mensen tegenwoordig hun hele hebben en houden delen op sociale netwerken als Twitter, Instagram en Facebook, staan we nog erg huiverig tegenover het delen van medische gegevens tussen instanties. Toch is dit zoals hiervoor geschetst nu precies hetgeen we moeten doen om de gezondheidszorg effectiever en efficiënter te maken. Er is dus een omslag nodig in onze manier van denken over het uitwisselen van medische gegevens. De uitdaging daarbij is om mensen ervan te overtuigen dat het uitwisselen van medische informatie met behoud van privacy niet alleen mogelijk is, maar ook tot besparingen in de gezondheidszorg leidt.

Gelukkig zijn er overtuigende bewijzen uit de praktijk dat elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg tot mooie resultaten leidt. De Belgische regering wilde een jaar of zeven geleden de elektronische uitwisseling van data in met name de medische sector coördineren en stimuleren. Hiertoe werd een nieuwe overheidsinstelling in het leven geroepen: eHealth. De opzet van eHealth volgde in grote lijnen die van de Kruispuntbank. Deze eveneens Belgische instelling slaagde er met de juiste inzet van communicatie- en informatietechnologie in om de sociale zekerheid in België stukken efficiënter en effectiever te maken. Het succes hiervan was zelfs zo groot dat de Verenigde Naties de Kruispuntbank in 2006 uitriep als een van de beste toepassingen ter wereld op dit gebied.

Unieke combinatie

Een ander voorbeeld van een succesvol systeem voor uitwisseling van data is HealthShare. Dit is niet zozeer één systeem maar een platform dat is opgebouwd uit een unieke combinatie van technologieën. Die combinatie stelt de medische wereld in staat om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde persoonlijke data te beheren, toegang tot al deze data te verkrijgen, gegevens te delen en de data door selectie en analyse om te zetten in informatie om beslissingen mee te nemen. InterSystems HealthShare scoort hoog in KLAS onderzoek naar toekomstbestendige technologie voor het delen van patiëntengegevens.

Is technologie het enige antwoord op de almaar stijgende gezondheidskosten? Ik hoor het graag van u in een reactie hieronder. Ook kunt u onderstaande whitepaper downloaden:

Duurzame Zorg

 

 

Onderwerp(en): Zorg

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Interoperabiliteit van apotheken en laboratoria staat in de steigers

Tot voor kort leefden apothekers en laboranten gescheiden levens. Onhandig, want de patiënt heeft met bei...
Redactie van InterSystems 13/08/19 08:00

Wearables en AI in de zorg: 3 lessen voor de juiste toepassing

Het duurt niet lang meer voordat Artificial Intelligence algemeen geaccepteerd is in de zorg. Vooral de c...
Redactie van InterSystems 23/07/19 08:00

De oncologische patiëntreis: hoe maken we die comfortabeler?

“Wie reist, heeft iets te vertellen”. Dit was niet alleen het geval aan het einde van de 18e eeuw, toen M...
Redactie van InterSystems 09/07/19 08:00