Big Data Analytics in supply chain management 

19-12-17 8:00

Read More

IMPULS

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

Big Data Analytics in supply chain management 

big data analytics.jpegBig Data Analytics is niet nieuw. Big Data Analytics in supply chain management wél en de belangstelling ervoor groeit gestaag. Uit onderzoek van Accenture onder meer dan 1.000 leidinggevenden van grote organisaties blijkt dat het zelfs één van de top prioriteiten is. 30% is al bezig met de voorbereidingen en de verwachtingen zijn hooggespannen: sneller kunnen reageren op veranderingen, voorspellingen voor de toekomst kunnen doen en een helikopter view creëren zodat de supply chain geoptimaliseerd kan worden. Tijd om een kijkje te nemen in deze snel ontwikkelende toepassing van Big Data Analytics.

Wat is Big Data Analytics? 

Big Data zijn omvangrijke (bijna) real time databestanden zonder een vast datamodel waarvan de gegevens kunnen veranderen afhankelijk van tijd en context. Analytics is de toepassing van verschillende technieken als statistiek, wiskunde, econometrie, simulatie en optimalisatie op gegevens. Big Data Analytics kan organisaties ondersteunen in het nemen van beslissingen. Want hoe meer data je analyseert, hoe meer je weet over je klanten en bedrijfsprocessen.

De opkomst van Big Data Analytics in de wereld van supply chain management

Analyses om betere beslissingen te nemen gebeurt in supply chain management al sinds halverwege de 20e eeuw. Denk aan berekeningen voor het meest optimale logistieke netwerk of voorraadbeheer. Vaak zijn deze analyses echter ad hoc of situatie-specifiek.

Sinds begin deze eeuw hebben de ontwikkelingen in de informatietechnologie, de dalende kosten van technologie en het toegenomen kennisniveau ervoor gezorgd dat organisaties steeds verfijndere tools kunnen gebruiken bij het nemen van hun beslissingen op het gebied van logistiek en voorraadbeheer.

De laatste jaren zorgen digitale technologieën ervoor dat organisaties voor hun supply chain beslissingen grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen en hiervan gebruik kunnen maken: de Big Data Analytics.

Dit kan Big Data Analytics verbeteren 

Uit het onderzoek van Accenture blijkt dat een groot deel van de ondervraagde leidinggevenden wil gaan investeren in Big Data Analytics voor hun supply chain management. Bijna een derde is serieus bezig met de voorbereidingen en 17% heeft Big Data Analytics al in een supply chain proces geïmplementeerd. Zij geven aan goede resultaten te boeken:

  • 45% geeft aan dat hun klantenservice verbeterd is
  • 41% kan sneller en effectiever reageren op problemen in de supply chain
  • 36% beschikt over een efficiëntere en beter geïntegreerde supply chain
  • 33% heeft een optimaler voorraadbeheer
  • 32% geeft aan dat het verkoop- en planningsproces verbeterd is
  • 28% heeft een verbeterde cost-to-serve en betere contacten met klanten en toeleveranciers
  • 14% geeft aan dat hun order-to-delivery tijden verbeterd zijn

Obstakels rondom Big Data Analytics

De onderzochte organisaties geven wel aan een aantal obstakels tegen te komen bij de toepassing van Big Data Analytics in supply chain management. Zo geven de meeste respondenten (67%) aan dat ze zich zorgen maken over de grote investeringen voor implementatie van Big Data Analytics. Ook beveiliging (64%), privacy (45%), de nog beperkte ondersteuning vanuit de organisatie (40%) en het gebrek aan deskundig personeel op dit gebied (36%) worden genoemd als obstakels voor implementatie van Big Data Analytics in supply chain management.

Succesfactoren van Big Data Analytics in supply chain management 

De organisaties die al resultaten boeken met Big Data Analytics hebben een aantal dingen gemeen:

Ten eerste hanteren zij een organisatiebrede Big Data Analytics strategie waarvan de supply chain een integraal onderdeel is, in plaats van een strategie specifiek voor de supply chain. En voordat ze aan de slag zijn gegaan met het gebruik van Big Data hebben ze eerst een duidelijk gedefinieerde probleemanalyse en doelen gedefinieerd. Hierdoor zijn ze beter in staat om te gaan met de obstakels in het verzamelen en opslaan van data, kunnen ze de meest geschikte analyse-tool selecteren en beter gebruik maken van de inzichten die uit de analyses naar voren komen.

Ten tweede geven de bedrijven aan een goede inbedding te hebben van analytics in de dagelijkse supply chain taken. Dit levert meer op dan een ad hoc toepassing van Big Data Analytics op een bepaald focusgebied. Een goede integratie in de dagelijkse processen van de gekozen technologie en tool die de organisatiebrede Big Data Analytics doelen ondersteunen zorgt voor een systematische manier van werken en daardoor is de kans op goede resultaten groter. Het beste implementatietraject van een Big Data toepassing is daarbij overigens organisatie-afhankelijk, blijkt uit het onderzoek. Bij de ene organisatie werkt de big bang-methode (Big Data Analytics toepassing in de gehele interne supply chain) het beste, bij de andere een proof-of-concept pilot in een focus gebied van de supply chain.

Ten derde is het belangrijk dat de organisatie beschikt over personeel dat gespecialiseerd is in Big Data, dat over goed ontwikkelde analytische vaardigheden beschikt (bijvoorbeeld met een achtergrond in wiskunde, statistiek of econometrie) om de analyse-modellen te maken en dat kennis heeft van de branche waarin de organisatie opereert zodat het de modellen goed kan toepassen.

Conclusie  

Met Big Data Analytics kunnen mooie resultaten behaald worden in supply chain management, zowel op operationeel als op financieel gebied. Tegelijkertijd vergt Big Data Analytics een flinke investering en moet een organisatie goed onderzoeken of de toepassing van Big Data Analytics in de supply chain past binnen de data- en analytics-strategie van de organisatie.

Wat kan helpen, is van tevoren onderzoek doen naar de organisatorische implicaties en de keuze voor een implementatie-strategie van Big Data Analytics die past bij de organisatie. Hierdoor kan een organisatie de analyses sneller en efficiënter starten en finetunen en tegelijkertijd verschillende tools uitproberen voordat deze aangeschaft worden.

Maar om de grote voordelen te behalen met Big Data Analytics in supply chain management is het vooral belangrijk dat organisaties een duidelijke organisatiebrede analytics-strategie hebben met tools en processen die hierin goed ingebed zijn en dat ze beschikken over deskundig personeel. Is aan deze aspecten voldoende aandacht besteed, dan kan Big Data Analytics in supply chain management een organisatie heel wat opleveren.

CTA Digital Transformation Retail Industry

 

 

Onderwerp(en): Big data, retail/supply Chain/Logistics

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Verpleegkundige Koen Detobel getuigt over eerste coronagolf in UZ Brussel

“Het ziekenhuis stond op zijn kop” De eerste coronapiek testte de zorgsector op alle vlakken. Het UZ in B...

InterSystems helpt wereldwijd COVID-19 aanpakken

Een van de reeds lang bestaande problemen in de ziekenzorg wordt momenteel extreem uitvergroot door het c...

Wat heeft een weegschaal met een medisch beheerssysteem gemeen?

Het klinkt misschien zo, maar we vergelijken niet zomaar appelen met peren. Al komen die er wel aan te pa...