Predictive analytics: besluiten nemen op basis van feiten

16/09/14 08:00

Read More

IMPULS

Nieuws en kennisartikelen over interoperabiliteit in Health, Business en Government

Alle artikelen

Predictive analytics: besluiten nemen op basis van feiten

predictive_analytics-resized-600Veel belangrijke managementbesluiten worden puur op het gevoel genomen. Zo kijkt een manager vaak terug hoe bepaalde zaken in het verleden verliepen en trekt hij aan de hand daarvan zijn conclusies. Deze aanpak zal in de nabije toekomst echter minder gebruikt worden doordat steeds meer managers beseffen hoe waardevol informatie kan zijn bij het nemen van besluiten.

Predictive analytics is een techniek waarmee u voorspellende analyses kunt maken op basis van operationele data. Hierdoor kunt u als manager beter vooruit kijken, betere beslissingen nemen en mensen overtuigen op basis van onderbouwde toekomstscenario’s.

Uit onderzoek van IT-dienstverlener Accenture naar de prestaties van ondernemingen blijkt dat beter presterende bedrijven vier tot vijf keer zo veel hebben gespendeerd aan analytische toepassingen dan minder succesvolle bedrijven. Tijd om een blog aan dit onderwerp te wijden.

Business intelligence 

Business intelligence staat voor het verzamelen, analyseren, presenteren en verspreiden van bedrijfsdata die van strategisch belang is. Zo kunt u inzicht krijgen in grote hoeveelheden data, zoals uit een ERP-systeem. Data zijn feiten en zeer waardevol bij het ondersteunen van besluitvormingen. Op een managementvraag als ‘wat is mijn omzet voor product X in vergelijking met verleden jaar?’, kan ERP-software doorgaans nauwelijks antwoord geven. De benodigde data zijn hoogstwaarschijnlijk wel beschikbaar, maar geen business intelligence software die nodig is om de data te verzamelen en analyseren.

Spreadsheets

Besluiten worden tot op de dag van vandaag nog steeds op onveilige en inefficiënte wijze genomen. Zo komt het in de praktijk nog geregeld voor dat bedrijven informatie uit spreadsheets gebruiken. Voor bepaalde (financiële) werkzaamheden bieden spreadsheets absoluut uitkomst, maar niet als BI-tool voor het bewaren en analyseren van data. Het gebruik van spreadsheets leidt namelijk al snel tot verschillende versies van eenzelfde bestand bij verschillende gebruikers. Hierdoor vormen zich in rap tempo fouten in de data. Spreadsheets vormen dus geen sterke basis voor het nemen van besluiten.

Doorlezen is geen optie           

Met alleen het opslaan van een grote hoeveelheid aan data, bent u er dus nog niet. Want hoe wilt u al die data interpreteren? Doorlezen is geen optie. U kunt pas waarde uit data halen wanneer het op een consistente en gestructureerde manier geanalyseerd wordt met behulp van predictive analytics.

Pas dan kunt u bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsactiviteit plannen of de bestaande business verbeteren.

Voorbeeld gebruik van predictive analytics

De verkiezingscampagne van Obama in 2012 stond bol van allerlei toepassingen van (predictive) analytics. In het artikel 'How Obama's data crunchers helped him win' leest u hier meer over.

Aan de slag?

Wilt u ook aan de slag met de enorme hoeveelheden (ongestructureerde) gegevens die aanwezig zijn binnen uw organisatie? Patronen herkennen in data en besluiten nemen op basis van feiten? Neem gerust contact met ons op, we kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Kijk ook eens naar onderstaand whitepaper:

CTA Text Analyse en Big Data

 

Dit artikel is geschreven door: David Majster

 

Onderwerp(en): Predictive analytics

David Majster
David Majster
David Majster was marketing manager at InterSystems Benelux between 2003 and 2018. He combined his enthusiasm for IT software technologies with a pragmatic approach, which made his work both results oriented and passionate. David is known for his good sense of humour and his ingenuity. After 40+ years of working for international IT companies in Belgium, The Netherlands, Germany and France, David now enjoys his well deserved retirement.

 


Laat een opmerking achter

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

 

Hoe AI en Machine Learning oplossingen bieden voor de volksgezondheid

Onderzoeker James Collins heeft een missie: antibioticaresistentie aanpakken met behulp van Artificial In...
Redactie van InterSystems 22/04/20 10:00

Artificial Intelligence contra coronavirus: 4 hoopvolle toepassingen

Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact op de gezondheid en het dagelijks leven van velen. De noodz...
Redactie van InterSystems 07/04/20 08:00

Nieuw zorgplatform - Wat doe je met de gegevens in je legacy systeem?

Een belangrijke stap is gezet; je hebt een nieuw zorginformatiesysteem in gebruik genomen. Misschien liep...
Redactie van InterSystems 24/03/20 08:00