Klantverhaal

Sint Maartenskliniek

“Ziekenhuizen moeten uniek zijn in zorgverlening, niet in IT”

-Mark van Houdenhoven, CEO Sint Maartenskliniek


Als IT-leverancier kunnen we van alles roepen over moderne zorg. Welke nieuwe technologieën beschikbaar zijn, welke standaard de toekomst heeft en hoe je verschillende systemen met elkaar laat praten. Met die technische kennis komen we een heel eind, maar we kunnen weinig zonder de input van onze eindgebruikers. Daarom wisselen we van gedachten met Mark van Houdenhoven, CEO van specialistisch ziekenhuis Sint Maartenskliniek. Het gesprek gaat over de nieuwe integratielaag op basis van InterSystems HealthShare, interoperabiliteit en de terughoudendheid van ziekenhuizen om hun IT aan te passen aan andere spelers in het veld. Mark: “Slimme uitwisseling van gegevens maakt ziekenhuizen momenteel uniek, maar zo zou het niet moeten zijn.”

 

Moderne ziekenhuizen zijn informatiebedrijven

Patiëntzorg wordt steeds vaker een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende instellingen. Dat geldt zeker voor een ziekenhuis zoals de Sint Maartenskliniek. “We zijn gespecialiseerd in houding en beweging,” vertelt Mark. “En dus hebben onze artsen veel contact met verwijzers zoals huisartsen en andere ziekenhuizen.” Maar ook na het ontslag werken de specialisten samen met revalidatieklinieken, fysio’s en thuiszorg. Deze verspreiding van zorgactiviteiten vraagt om snelle en volledige uitwisseling van gegevens. Want hoe meer je weet, hoe beter je een patiënt kan helpen. Daarom is Mark nauw betrokken bij de IT-afdeling van de Sint Maartenskliniek. “Sinds de digitalisering van gegevens zijn we eigenlijk gewoon een informatiebedrijf,” zegt hij. “De IT-afdeling zit niet meer in de kelder en is nu dé afdeling waarmee we goede en persoonlijke zorg kunnen leveren.”  

“Zorginstellingen gebruiken nu verschillende standaarden en verwachten dat de rest van Nederland hun voorbeeld wel volgt”

 

Automatiseren is niet voldoende

Toch is je IT-afdeling uit de kelder halen slechts een kleine stap richting een moderne zorgorganisatie. Mark legt uit: “Toen ziekenhuizen overgingen van papier naar PC dacht iedereen dat de communicatie wel los zou lopen, zolang je alles maar automatiseerde en gegevens elektronisch opsloeg.” Het tegenovergestelde gebeurde. Zorginstellingen en zelfs afdelingen digitaliseerden op hun eigen manier en ontwikkelden eigen standaarden. Handig voor onderlinge communicatie, maar een nieuw obstakel in de communicatie tússen afdelingen en zorginstellingen. Om dat probleem op te lossen, kwamen IT-leveranciers met allerlei software om communicatie te standaardiseren. “Maar ook die software kwam in zoveel smaken dat zorginstellingen nu verschillende standaarden gebruiken. En iedereen verwacht dat de rest van Nederland hun voorbeeld wel volgt,” zegt Mark.

 

De IT-fuik

Zelf denken Mark en het directieteam al jaren na over dit interoperabiliteitsdilemma. Zo deed Mark uitgebreid onderzoek, vooral in andere sectoren zoals de maakindustrie. Daar zag hij dat veel bedrijven de overstap maakten naar nieuwe manieren van data-uitwisseling, maar zonder hun legacy systemen de deur uit te doen. “Je oude systemen kun je echt laten staan,” zegt hij. “Wat je moet doen, is nieuwe technologie gebruiken om die systemen open te breken.” Dat is eng, vooral in de zorg. “Je werkt met mensen, niet met pakketjes,” legt Mark uit. “We hebben goede IT-oplossingen nodig om goede zorg te bieden aan patiënten en hun gegevens te beschermen, maar diezelfde oplossingen kunnen je ook in een fuik leiden. Zo maakt menig IT-bedrijf misbruik van hun machtspositie en ontsnap je als zorgorganisatie niet meer uit de “unieke oplossing” die je hebt geïmplementeerd. En dat terwijl ziekenhuizen zich helemaal niet zouden moeten onderscheiden met unieke IT. Daarmee stokt de communicatie met andere zorgpartijen. Unieke zorg: daar gaat het om.”

“Patiëntdata hoeft niet allemaal in het EPD te staan. Het moet elkaar alleen kunnen vinden”

 

De basis voor de beste applicaties

Hoe blijft de Sint Maartenskliniek zelf uit die fuik? “Wij proberen verbindingen te leggen tussen systemen zonder ze op één plek te verzamelen,” vertelt Mark. “Patiëntdata hoeft namelijk niet allemaal in het EPD te staan, het moet elkaar alleen kunnen vinden.” Deze kijk op interoperabiliteit lost een hoop problemen op. “Als iedereen dat zo doet, hoeven zorgorganisaties minder samen te brengen in het EPD en zijn ze minder afhankelijk van één IT-leverancier,” is zijn logische conclusie. “Daarom werken wij met Health Connect van InterSystems.” Health Connect is onderdeel van het HealthShare platform. De integratielaag voedt het Unified Care Record (als een gevirtualiseerde datalaag) met alle soorten patiëntdata, bijvoorbeeld uit het EPD, maar ook uit externe bronnen. Het Unified Care Record geeft de IT-afdeling van de Sint Maartenskliniek de vrijheid om nieuwe platformen en apps te koppelen aan de huidige systemen. Zo is het patiënten portaal van SMK ontwikkeld op een modern platform waarbij data uit bijvoorbeeld het huidige EPD vraag gestuurd via UCR aan patiënten wordt gepresenteerd. Binnenkort wordt het portaal Medmij compliant en is het ook direct als app op mobiele devices beschikbaar. Met een gebruikersbeleving die we buiten de zorg inmiddels gewend zijn.  Mark: “Dit soort apps begeleidt patiënten veel beter door het zorgtraject dan het EPD ooit zal doen.”

“We hebben de interoperabiliteit die we nodig hebben, maar ik wil er zeker van zijn dat dat in de toekomst zo blijft”

 

IT in dienst van de zorg

Samen hebben Health Connect en het Unified Care Record ruimte gemaakt voor een volgende stap. Zo werken de specialisten van de Sint Maartenskliniek nu nog met diverse applicaties die compleet geïsoleerd zijn. “We hebben een applicatie die bewegingen volgt van reumapatiënten,” vertelt Mark. “Die data is niet te vinden in het EPD, waardoor specialisten zowel de applicatie als het EPD moeten openen om een compleet beeld te krijgen van een patiënt.” Deze problemen verdwijnen als alle applicaties binnenkort aan elkaar gekoppeld worden via het Unified Care Record. Daarnaast blijft Mark in gesprek met de experts van InterSystems. “Momenteel hebben we dankzij Health Connect de interoperabiliteit die we nodig hebben,” zegt hij. “Maar ik wil er zeker van zijn dat dat in de toekomst zo blijft.” Want wat er ook verandert op IT-gebied, de Sint Maartenskliniek blijft altijd een ziekenhuis. “We zijn in de eerste plaats zorgverlener,” knikt Mark. “En dus heeft goede zorg altijd voorrang.”